In English | Hem

Om | Kontakt


 

 

Charlotte Merton

 

Akademiska šversŠttningar och korrekturlŠsning

 

 

Du vill nŒ ut med din forskning till stšrsta mšjliga publik. Du vill att din forskningsansškan skall vara išgonenfallande genom sin hšga kvalitet. Du vill vŠcka uppmŠrksamhet med ditt konferenspaper. Du vill inte att en mindre sak som sprŒket lŠgger hinder i vŠgen.

 

Med en doktorsexamen frŒn Cambridge och en bred erfarenhet frŒn den akademiska vŠrlden Šr jag synnerligen vŠl kvalificerad att hjŠlpa dig att uttrycka dig i oklanderlig akademisk engelsk prosa. Du kan vara trygg i ditt val dŒ jag har bakom mig šver hundra olika vetenskapliga šversŠttningar som omfattar ett brett spektrum av olika discipliner.

 

Historia

Konstvetenskap

Religionsvetenskap och kyrkohistoria

Musikvetenskap

Sociologi

Socialantropologi

Etnologi

Juridik

Medicin

IT

 

Min erfarenhet inkluderar šversŠttning och korrekturlŠsning av en uppsjš olika former av vetenskapliga texter sŒsom artiklar, avhandlingsabstracts, konferenspaper, avhandlingar, ansškningar om forskningsmedel och projektrapporter. Givetvis tillhandahŒlles referenser vid fšrfrŒgan.

 

Din text kommer att šversŠttas till lŠmplig akademisk engelska med iakttagande av vederbšrlig vetenskaplig apparat och sŠrskilda struktur som hšr till genren. Vad det gŠller historia och samhŠllsvetenskaper har min talang fšr att šverfšra citat till ett fšr tiden och sammanhanget lŠmpligt sprŒkbruk uppskattats av mina kunder.

 

Kontakta mig gŠrna fšr att diskutera vad du behšver fšr hjŠlp och fšr att fŒ en prisuppgift.