In English | Hem

Kontakt


 

 

Charlotte Merton

 

 

Jag vŠxte upp i en akademisk familj i Cambridge. Mellan 1984 och 1987 studerade jag historia vid Trinity College i Cambridge och tog en MA 1991. Mina forskarstudier under ledning av professor Sir Geoffrey Elton resulterade 1991 i en avhandling om femtonhundratalets engelska hov.

 

Parallellt med mina forskarstudier arbetade jag som sekreterarvikarie fšr olika fšretag och institutioner men ocksŒ som sŠttare fšr Cambridge Evening News (en av Storbritanniens stšrsta lokala tidningar). I bšrjan av 1990-talet arbetade jag som sekreterare i Skottland Œt verkstŠllande direktšren fšr en energikonsultfirma (numera IPA). r 1993 flyttade jag till Sverige fšr att ansluta mig till min make Struan Gray och fšr att arbeta som frilansande kontrabasspelare och forskare vid historiska institutionen vid Lunds universitet. Jag lŠrde mig svenska och bšrjade šversŠtta frŒn svenska till engelska 1994.

 

Mellan 1999 och 2006 Œterupptog jag min heltidskarriŠr som akademisk forskare vid historiska institutionen i Lund. DŒ arbetade jag inom ett projekt om det svenska hovet. Jag var en av tvŒ ansvariga fšr att utforma ansškan och erhŒlla finansiering fšr detta frŒn Riksbankens jubileumsfond.

 

Idag Šr jag professionell šversŠttare pŒ heltid och har šversŠttningar frŒn svenska till engelska som specialitet.