In English | Hem

Om | Kontakt


 

 

Charlotte Merton

 

Dikterad šversŠttning

 

En unik service fšr stressade klienter

 

 

Du skall hŒlla ett tal. En rapportdeadline nŠrmare sig. Din pressrelease mŒste vara klar till lunch. Och de mŒste vara pŒ engelska. KringŒ fšrdršjningarna hos Šven den snabbaste traditionella šversŠttningsservice och lŒt ditt arbete šversŠttas omedelbart pŒ plats.

 

BetŠnk alternativen. Om du skriver en text pŒ svenska och sŠnder det till en traditionell šversŠttningsbyrŒ krŠver till och med de snabbaste šversŠttare timmar eller dagar fšr att bli klara. IstŠllet kan du kalla in Charlotte Merton och fŒ šversŠttningen klar pŒ studs.

 

Var?

Varhelst du kan arbeta kan Šven jag arbeta. Jag gšr entrŽ, bevŠpnad med den utrustning som Šr nšdvŠndig. Jag kan ta dikterad šversŠttning nŠstan var som helst sŒ lŠnge bakgrundsljudet inte Šr alltfšr stšrande. Mitt kontor i Lund stŒr ocksŒ sjŠlvfallet till ditt fšrfogande. Som en bonus kan vi arbeta i trŠdgŒrden om vŠdret tillŒter.

 

Hur fungerar det?

Du talar svenska och jag šversŠtter omedelbart till engelska. Du kan lŠgga till och Šndra under samtalets gŒng, uttrycka dig genom ivrigt gestikulerande om sŒ krŠvs och rent allmŠnt arbeta pŒ det sŠtt som passar dig bŠst. NŠr du har dikterat klart har du en engelsk text i din hand inom ett par minuter.

 

Vad kan dikteras?

€ven om det i teorin inte finns nŒgra grŠnser fšr vad du kan diktera Šr det hŠr en form av šversŠttning som Šr sŠrskilt vŠl Šgnad fšr kortare och mellanlŒnga texter sŒsom brev, presentationer, rapporter och tal.

 

Jag kan Šven genomfšra dikterad šversŠttning fšr grupper. Exempelvis kan jag assistera med mštesprotokoll, anteckningar vid brainstormingmšten och grupprapporter.

 

Bakgrund

Servicen med dikterad šversŠttning Šr den enda i sitt slag i Sverige och har fŒ paralleller Šven utanfšr Sverige. Det hŠr beror i hšg grad pŒ šversŠttarna sjŠlva vilka tenderar att vara blyga mŠnniskor som helst arbetar hemma i sina innetofflor snarare Šn att omedelbart tvingas visa upp sina sprŒkliga och sekreterarmŠssiga fŠrdigheter.

 

Dikterad šversŠttning skall inte sammanblandas med tolkning, vilket innebŠr att tal Œterges som tal istŠllet fšr i skriven form.

 

 

Kontakta mig gŠrna fšr att diskutera vad du behšver fšr hjŠlp och fšr att fŒ en prisuppgift.